Strona główna ZSPiT

Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

im. Komisji Edukacji Narodowej

Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 )

 

 

www.zspit.com

       

 

 

 

 

 

Wsponienia o Mojej Szkole

 

Edward Beda / Absolwenci TPP 1962-1966

            Serdecznie witam i gorąco pozdrawiam.  Byliśmy pierwszą klasą..,  Było nas trzydziestu dwóch..,  W roku szkolnym 1962/63 jako 1-sa klasa przy Technikum Mechanicznym w Lublinie. W następnym roku szkolnym na świadectwie mieliśmy pieczęć TPP. Dlatego w pierwszej ( i nie tylko) klasie uczyli nas nauczyciele z tego technikum. Część z nauczycieli było dochodzących. Między innymi z UMCS-u. Tych nauczycieli nie znam już nazwisk. Wydaje mi się, że dopiero w czwartej klasie, gdy byliśmy przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica była już w miarę stała kadra.

Fot 1  Budynek obecnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Lublinie ( Dawny budynek ZSZ - tu odbywały się zajęcia w III klasie TPP w roku szkol. 1964/65 )

            Kilku z tych nauczycieli przeszło do Wyższej Szkoły Inżynierskiej na wykładowców, między innymi F. Jabłoński (b. dobry nauczyciel matematyki) i W. Jaśkiewicz nauczyciel materiałoznawstwa - "korba" miał konika na tle wykresu żelazo-węgiel, późniejszy docent katedry w tej uczelni. Zaś przedmiotów zawodowych uczyli nas inżynierowie - pracownicy lubelskich zakładów pracy.

            Na zajęcia praktyczne uczęszczaliśmy do warsztatów szkolnych ZSZ Nr 1 Technikum Mechanicznego.  Te dwie szkoły usytuowane były w jednym kompleksie. 

Fot 2  Warsztaty Szkolne obecnego Zespołu Szkół Mechanicznych ( dawny budynek Warsztatów Szkolnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w tym budynku odbywały się zajęcia praktyczne )

            W późniejszym okresie  gdzie było Technikum Mechaniczne powstało Technikum Samochodowe, zaś Technikum Mechaniczne przeszło do budynku ZSZ nr 1 ( po sąsiedzku). Na uwagę jeszcze zasługują praktyki zawodowe które odbywaliśmy w trzeciej i czwartej klasie w szkołach województwa lubelskiego. Było bardzo fajnie. Mile wspominam pobyt wraz z dwoma  kolegami Adamem K. i Jurkiem B. w Zasadniczej szkole Zawodowej w Krasnymstawie.

Fot. 3  Budynek obecnego Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie ( Dawny budynek Technikum Mechanicznego - tu odbywały się zajęcia w I i II klasie TPP w roku szkol. 1062/63 i 1963/64 )

            Po zakończeniu szkoły wielu z nas podjęło pracę w szkołach zawodowych na terenie całego województwa lubelskiego. Jeszcze dziś wiele tych nazwisk można znaleźć na stronach internetowych tych szkół.

Wielu kolegów w późniejszym okresie podjęło studia wieczorowe względnie zaoczne.

O tym już wspominałem wcześniej. Jednego żałuję, że nie wziąłem udziału w żadnym zjeździe absolwentów, nie wiem czy były takie organizowane...

Grono Pedagogiczne Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie

1962/63  -  1956/66 

 

1.      dr Zygmunt Bownik - dyrektor

2.      E. Józefacka - wychowawca klasy

3.      Z. Burdzanowski

4.      R. Drogomirecki

5.      Z. Gieysztor

6.      E. Gruszecki

7.      W. Światłowski

8.      W. Lewacki

9.      G. Senderek

10.    W. Surmacz

11.    F. Jabłoński

12.    W. Jaśkiewicz

13.    J. Rozmej

14.    K. Kwarciński

15.    J. Kuczyńska

16.    K. Wawrzosek

17.    J. Zając

18.    J. Paczyński

Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie  1962 - 1966 

KL  1962 - 1966 

  Wychowawca klasy :  E. Józefacka

 

Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie  1962/63  -  1965/66

 Mgr inż.  Edward Beda jest kierownikiem warsztatów szkolnych  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju  

Dziękujemy serdecznie za ten wspaniały zarys historii początków naszej szkoły.  

 

 Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości

Zalecana rozdzielczość  800 x 600 pix.
Copyright ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

E - Mail