Strona główna ZSPiT

Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

im. Komisji Edukacji Narodowej

Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 )

 

www.zspit.com

       

 

     
 

 

Zygmunt Bolesław Bownik

( 1911 - 1992 )

 

 Dr Zygmunt B. Bownik

    Zygmunt Bolesław Bownik, nauczyciel szkół średnich, dyrektor Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Lublinie w latach 1964 - 1972, działacz oświatowy i społeczny, autor prac pedagogicznych. 

    Urodził się 25 września w Sandomierzu, w rodzinie chłopskiej.  Świadectwo dojrzałości uzyskał w gimnazjum humanistycznym w Sandomierzu w 1931 roku. W tym też roku podjął studia w Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Humanistycznym. Dyplom magistra filozofii w zakresie filologi polskiej otrzymał 04.05.1936 roku. Od 01.09.1973 roku zaczął pracować zawodowo i jako nauczyciel języka polskiego uczył kolejno: w Szkole Handlowej w Brodach, w Gimnazjum Kupieckim, w Dzebnie, w Gimnazjum i Liceum Handlowym im. A.J. Vetterów w Lublinie do 1950 roku. W czasie okupacji przygotował rozprawę naukową "Z dziejów recepcji Mickiewicza w Polsce i za granicą", na podstawie której uzyskał  10.03.1945 roku tytuł doktora filozofi. Promotorem był prof. Juliusz Kleiner z Katolickiego Uniwerstetu Lubelskiego.

    W 1946 roku prowadził wykłady z kultury polskiej w KUL. Od 1953 roku wykładał literature powszechą, a od 1963 - elementy nauk pedagogicznych i metodyke nauczania języka polskiego w UMCS.

    Zygmunt Bownik odznaczał się dużą aktywnością zawodową i społeczną.  Przez wiele lat, wykazując zalety wybitnego pedagoga, nowatora i dobrego organizatora, pełnił funkcje kierownicze w szkolnictwie i instytucjach oświatowych Lublina.  Zajmował kolejno stanowiska:

  • od 01.09.1950 do 31.08.1951 roku dyrektora Panstwoej Szkoły dla Instruktorów Teatru Ochotniczego

  • od 01.09. 1951 do 31. 08 1953 roku dyrektora Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego

  • od 01.09.1953 do 31.08.1960 roku kierownika sekcji jez. polskiego w Okręgowym Osrodku Kształcenia i Doskonaleni Kadr Pedagogicznych

  • od 01.09.1960 do 31.08.1962 roku kierownika wydziału pedagogicznego w Zarzadzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego

  • od 01.09.1962 do 31.08.1964 wice dyrektora Okręgowego Ośrodka Metodycznego

  • od 01.09.1964 do 31.08.1972 roku dyrektora Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie, przekształconego od 01.09. 1970 roku w Pedagogiczną Szkołę Techniczną.

    Zygmunt Bownik opublikował wiele prac, w tym książki: "Z dziejów Szkół im. A.i J. Vetterów w Lublinie", Lublin 1958, "Kupiectwo Lubelskie 1317-1950 i organizacja przedsiębiorstw usługowych 1950-1960 Księga Pamiątkowa", Lublin 1960, "Zakłady pracy województwa lubelskiego wobec pedagogiki opiekuńczej 1959-1969", Lublin 1970.

    Za długoletnią pracę pedagogiczną został odznaczony między innymi : Złotą odznaką ZNP (1956), Złotym Krzyżem Zasługi (1966), Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Lublina (1986).

    Zmarł 20 maja 1992 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Lublinie.

 

Dyr. Z. Bownik | Dyr. Kaznowski | Dyr R. Drogomirecki | Dyr. U. Zgodzińska | Dyr. W Matuła | Dyr. J. Filip | Dyr. A. Głowacki

 

 Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości

Zalecana rozdzielczość  800 x 600 pix.
Copyright ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

E - Mail