Strona główna ZSPiT

Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

im. Komisji Edukacji Narodowej

Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 )

 

 

www.zspit.com

       

 

 

 

 

 

Kazimierz Kaznowski

( 1928 - 1999 )

 

Mgr inż. Kazimierz Kaznowski

    Kazimierz Kaznowski dyrektor szkoły PST w latach 1972-1975.  Działacz oświatowy i związkowy.  Urodził się 4 marca 1925 r. w Łubkach pow. Puławy w rodzinie chłopskiej.  Podczas okupacji niemieckiej pracował w gospodarstwie rolnym u rodziców, działając równocześnie w ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej.

    Po zakończeniu działań wojennych podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Lublinie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości.  W 1950 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Świdniku koło Lublina. Równocześnie podjął studia na wydziale rolniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uzyskał tytuł inżyniera. Kontynuował studia pedagogiczne w Warszawie, zakończone otrzmaniem tytułu magistra pedagogiki. 

    W 1953 roku przeszedł do pracy w Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Lublinie na stanowisko wizytatora, a następnie do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, gdzie został kierownikiem Odziału Szkół Rolniczych. Byl aktywnym działaczem ognisk ZNP.   W 1963 roku podjął pracę etatową w Zarządzie Okręgu ZNP w Lublinie jako kierownik Wydziału Pedagogicznego, a następnie został wybrany na stanowisko wiceprezesa.  W latach 1966-1972 był prezesem Zarządy Okręgowego ZNP oraz członkiem Zarządu Głównego ZNP w Warszawie.  W 1972 roku mianowany został dyrektorem Pedagogicznej Szkoły Technicznej. W 1975 roku przeszedł na stanowisko inspektora szkolenia w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

    Odznaczony został między innymi: Srebrnym Krzyżem zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką ZMW, Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" , Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki".   Po odejściu na emeryturę aktywnie uczestniczy w życiu Lublina.

Dyr. Z. Bownik | Dyr. Kaznowski | Dyr R. Drogomirecki | Dyr. U. Zgodzińska | Dyr. W Matuła | Dyr. J. Filip | Dyr. A. Głowacki

 Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości

Zalecana rozdzielczość  800 x 600 pix.
Copyright ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

E - Mail