Strona główna ZSPiT

Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

im. Komisji Edukacji Narodowej

Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 )

 

 

www.zspit.com

       

 

 

 

 

 

Andrzej Głowacki

Mgr Andrzej Głowacki

       Andrzej Głowacki , dyrektor Zespołu Szkół Pedagogicznych i Technicznych w latach 1990 - 1993.  Urodził się 03.11.1947 r. w Pożogu ( woj. lubelskie ) w rodzinie chłopskiej.  W 1966 r. ukończył  Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Jerzego Adam Czartoryskiego w Puławach.  Następnie studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie w 1972 r. uzyskał tytuł magistra mechaniki.  Po ukończeniu Studiów zaczął pracować w Zespole Szkół Zawodowych nr. 2 w Lublinie, późniejszego ZSPiT.  Od 1984 r. pełnił funkcję wicedyrektora a od 1990 r. dyrektora naczelnego Zespołu Szkół Pedagogicznych i Technicznych.  Nauczał przez wiele lat metodyki zajęć praktycznych,  Technologii Obróbki Skrawaniem oraz Maszynoznawstwa.  Brał udział w ogólnopolskich konferencjach związanych z metodyką zajęć praktycznych.  Był współautorem publikacji  "Materiały pomocnicze dla nauczycieli metodyki zajęć praktycznych w PST" Warszawa 1987.  Obecnie pracuje na stanowisku wicedyrektora w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Lublinie.  Był dwukrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz posiada odznakę " Zasłużony Działacz Kultury".  

 

Dyr. Z. Bownik | Dyr. Kaznowski | Dyr R. Drogomirecki | Dyr. U. Zgodzińska | Dyr. W Matuła | Dyr. J. Filip | Dyr. A. Głowacki

 Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości

Zalecana rozdzielczość  800 x 600 pix.
Copyright ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH

E - Mail